Welkom

CPOV heeft bovenschools twee mensen aangesteld, die de ICT van de 14 scholen van het CPOV beheren.
Deze scholen hebben totaal 17 lokaties en elke lokatie heeft een eigen netwerk.
Bovenschools worden de netwerken onderhouden, contacten gelegd met leveranciers, vergaderingen belegd, “standaard” licenties geregeld, enz.
Daarnaast is op elke school in principe een leerkracht aanwezig, die als lokale ict-er het eerste aanspreekpunt is op het gebied van ict op die school. Deze leerkracht onderhoudt ook het contact met de bovenschoolse ict-ers. Hij/zij verricht de kleine softwarematige handelingen, meldt storingen, geeft vragen door, enz. Dit gebeurt in principe via e-mail.

3xhp

Copyright © 2021 ICT CPOV All rights reserved.